Transportation of Dangerous Goods

CEZA ÇEŞİTLERİ VE MİKTARLARI
 
Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 1 | Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu | Tehlikeli Madde
Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
 
 SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 2 | SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 571 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
 
 SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 3 | SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 227 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
 
 Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (a) | Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
 
 Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (b) | Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye ) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
 
 
 Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (b) | Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya ) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
 
 Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (b) | Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye ) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 110 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
 
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (c) | Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi
 
 Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (ç) | Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
 
 Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene )
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (d) | Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene ) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
 
 
 Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 - (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 - (d) | Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )
| Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 275 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
 
 Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )
 
İlgili Kanun: Madde 28 4 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 4 (d) | Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye ) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
 
 Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (e) | Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.101 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
 
 Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (f) | Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 55 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü
 
 Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi Bulundurmama cezası
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (g) | Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 550 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
 
 
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 4 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 4 (ğ) | Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası
|Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.144 TL
Ceza Kime Verilir: Firma
 
 İdari para cezalarının her yıl artırım oranı
 
İlgili Kanun: Madde 28 - 5
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 28 - 5 | İdari para cezalarının her yıl artırım oranı | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
 
 Gönderenin yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (a) | Gönderenin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Gönderici
 
Paketleyenin yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (b) | Paketleyenin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Paketleyen
 
 Yükleyenin yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (c) | Yükleyenin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Yükleyen
 
 
 Dolduranın yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (ç) | Dolduranın yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Dolduran
 
 Taşımacının yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (d) | Taşımacının yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
 
 Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (e) | Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar | Tehlikeli
Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 uyarma
Ceza Kime Verilir: Sürücü
 
 Alıcının yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (f) | Alıcının yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Alıcı
 
 Boşaltanın yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (g) | Boşaltanın yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Boşaltan
 
 
Tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 1 (ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 1 (ğ) | Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri
|Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Firma
 
 Uyarmaların paraya çevrilme şartları
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 2 | Uyarmaların paraya çevrilme şartları | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya yetmiş dokuz Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede
bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.
 
 Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 3 | Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
 
 Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza
 
İlgili Kanun: Madde 30 - 4
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 30 - 4 | Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
 
 Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası
 
İlgili Kanun: Madde 31 - 2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 31 - 2 | Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.
 
 
 Uyarma kaldırma süresi ve ücreti
 
İlgili Kanun: Madde 31 - 3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde 31 - 3 | Uyarma kaldırma süresi ve ücreti | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.
Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.