Çevre İzin ve Lisansı

Teklif İste Mevzuat

İlgili Yasa Gereği Zorunlu Çevre İzin ve Lisansları..

Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri
Çevre İzin Belgesi,
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;
 

Hava emisyonu, Çevresel gürültü, Atık su deşarjı, Derin deniz deşarjı, Tehlikeli madde deşarjı..

 

 
Konularında işletme ve tesislerinin zorunlu olarak alması gereken izinlerdir. Denetime tabi işletmelerin faaliyetlerinde, mevzuata uygun, gerekli tedbirleri etkili olarak uygulaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işletmelere çevre izin belgesi verilir.
 
AG Çevre, Çevre İzin Belgesi işlemlerinizde;
 
 • İşletmenizin fiziki şartlara uygunluğu
 • Çevre İzin Belgesi başvuru
 • ÇED Detayları
 • Geçici faaliyet belgesi
 • Çevre Uyum belgesi
 • Uygunluk yazıları
 • Muafiyet yazıları
 • Atıklarınızın analiz ve sınıflandırılması
 
Gibi yukarıda geçen hizmetleri firmanız adına gerçekleştirir. Yetkili merciler ile tüm yazışma, görüşme ve dökümantasyon sürecini uzman kadrosu ile eksiksiz sonuçlandırarak Çevre İzin Belgenizi almanızı sağlar.
 
Çevre Lisansı
 
Atıkların toplanması, bertarafı ve geri dönüşümü ilgili lisans konularına yönelik işlemler için teknik yeterliliğe sahip olan tesislere verilen Çevre lisansıdır.
 
AG Çevre, Çevre İzin ve Lisans işlemlerinizde gereken firmanızın gereken fiziki şartları taşıması için Profesyonel Çevre Danışmanlık Hizmeti vererek Çevre Lisansını almanızı sağlar.
 
Aşağıda yer alan lisans türleri ile ilgili faaliyetlerinizde çözüm ortağınızdır.
 
 • Elektronik atık alım uygunluğu
 • Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama lisansı
 • Akü,pil ithalatçı belgesi
 • Metal ithalatçı belgesi
 • Toplama, ayrıştırma lisansı
 • Atık akümülatör taşıma araç lisansı
 • Tehlikeli atık taşıma lisansı
 • Geri Kazanım Lisansları
 • Tehlikeli atık geri kazanım
 • Tehlikesiz atık geri kazanım
 • Atık yağ geri kazanım
 • Bitkisel atık yağ geri kazanım
 • Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması
 • Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı
 • Ambalaj atıkları geri kazanımı
 
İşletme Lisansları
 
 • Tıbbi atık sterilizayonu
 • Ömrünü tamamlamış araç işleme
 • Ambalaj atığı toplama ve ayırma
 • Tanker temizleme
 • Hurda metal
 • Atık kabul tesis
 
Bertaraf Lisansları
 
 • Atık yakma ve birlikte yakma
 • Düzenli depolama
 
Ara  Depolama
 
 • Tehlikeli atık
 
Arındırma
 
 • PCB Arındırma