Deşarj İzni

Teklif İste Mevzuat

Su Kaynaklarının Kirlenmeden, Yarınlara Ulaşması Sizin Elinizde..

Deşarj İzin Belgesi Hizmetleri
 
Deşarj İzni Nedir?
 
Deşarj, Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atık suların oluşumuna yol açan ve bu atıkların doğrudan veya dolaylı olarak çevreye boşaltılmasına denir.
 
Deşarj işlemi arıtılmış/arıtılmamış tüm atık suları kapsar. Ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması ve su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir hale gelmesi hedeflenmektedir.
 
Su kirliliği kontrol yönetmeliği esaslarına göre bu tip işletmelerin Çevre İzin Belgesi,  Deşarj İzin Belgesi alması zorunludur.
 
AG Çevre, işletme ve tesislerin çevreye atık su iletimi gerçekleştirmesi durumunda bakanlık yönetmeliğine göre yapılması gereken, zorunlu izin (Deşarj İzni), belge (Deşarj İzin Belgesi) ve tüm çevre faaliyetleri işletmeniz adına gerçekleştirmektedir.
 
Hizmetlerimiz;
 
 • Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını,
 • Su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama
 • Atık suların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni
 • Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili çalışmaları
 • Yetkili merciler ile koordinasyon
 • Süreç takibi ve sonuçlandırılması
 
Tesislerin, atık sularını aşağıda geçen yöntemlerle deşarjını gerçekleştirmeyi planlaması ilgili firmamız tarafından verilen hizmetler.
 
Arıtma tesisi ile deşarj işlemi
 
 • Atıksu arıtma tesisi proje hazırlama ve başvuru
 • Uygunluk yazıları
 • Muafiyet yazıları
 • Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılması
 
Kanalizasyon sistemi ile deşarj işlemi
 
 • Deşarj kriterlerinin belirlenmesi
 • Bağlantı izin belgesi hazırlama ve başvuru
 • Standartların belirlenmesi
 
Yüzeysel sulara Atıksu deşarjı
 
 • Faaliyet durumunun belirlenmesi
 • Atıksu değerlerinin belirlenmesi (azot,fosfor)
 • Yönetmeliğe uygunluk
 
Derin deniz deşarjı