İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Teklif İste Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği (isg) Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri
 
4857 sayılı iş kanunu gereğince, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalarının önlenmesine, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak işyerlerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaya yönelik olarak, sanayiden sayılan altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların çalıştırılması hizmetleridir.
 
Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerlerinde sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması zorunludur.
 
İşverenin Yükümlülükleri
 
 • İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin almak ve uygulamakla
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmakla
 • Çalışmaların etkin bir şekilde devam etmesi için gerekli kolaylık, yer ve planlama ve koordinasyonları yapmakla
 • Çalışanlara bu hizmetleri ücretsiz sunmakla yükümlüdür.
 
Ag Çevre, işletmenizin veya sanayi tesisinizin zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde profesyonel danışmanlık hizmeti sunar.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Hizmetlerimiz
 
 • İşletmelerin veya sanayi tesislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme faaliyetleri
 • Risk Analizleri ve durum değerlendirme
 • Acil Durum eylem planları ve prosedürlerin hayata geçirilmesi
 • Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplerin eğitimi
 • Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün oluşturulması
 • İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipman listesinin belirlenmesi
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işyeri danışmanlığı
 • Düzenli saha ve işyeri ziyaretleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 
Ag Çevre, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık firmaları kategorisinde yer alan İstanbul Anadolu yakası, Avrupa yakası tuzla, pendik ve kartal’da.
 
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız