İnsan Kaynakları Eğitimi

 
ag cevre insan kaynakları eğitimi hizmetleri
 
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması ve Kurulması
 
Küreselleşen ekonomi sürekli iyileştirme prensibi üzerine kurulmuş olup ulusal ve uluslararası şirketlerin hemen hemen hepsi yoğun rekabet ortamında üstünlük elde etme çabasındadır. Rekabet üstünlüğü kazanmalarının en önemli unsuru ileri derecede beceri kazanmış insan kaynağıyla mümkün olacaktır. Bu kaynaktan etkin bir şekilde yararlanmak, çalışanın iş ile ilgili gerekli ve yeterli donanıma sahip olmasıyla mümkün olacaktır. Bütün dünya ülkelerinin en büyük sermayelerinin yetişmiş insan gücü olduğu tartışılmaz bir gerçektir. İnsan kaynakları fonksiyonlarının etkin yürütülmesiyle birlikte personellerin, motivasyonu ve performansı yüksek, kurum içinde mutlu ve kurum kültürüne bağlı olmasını sağlayarak rekabette öne çıkmak mümkün olabilecektir.
 
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizleri Yapılması
 • Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Oluşturulması
 • Eğitim ve Gelişim Süreçlerinin Oluşturulması
 • Performans Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
 • Kariyer Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
 • Ücret Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
 • Çalışma ve Mevzuatı ve Personel Özlük İşleri Süreçlerinin Oluşturulması
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı
 
Günümüzde, insanın gelişim sürecine uygun olarak, insan ihtiyaçları artmış ve bu ihtiyaçlar giderek çeşitlenmiştir. İhtiyaçlardaki çeşitlenmenin artması, bir yandan üretimde artışa yol açarken, diğer yandan da kaliteli mal ve hizmet talebini arttırmıştır. İnsanların artan ve çeşitlenen bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sektörlerde, çok sayıda mal ve hizmet üreten örgütler kurulmuştur. Kaliteli mal ve hizmet arayışı, aynı sektörde mal ve hizmet üreten örgüt sayısının hızla artmasına yol açmış, bu durum rekabeti en üst seviyeye ulaştırmış, bu rekabet ortamında birçok örgütün varlığı tehlikeye girmiştir.
Firmaların amaçlarını gerçekleştirme ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlam bir yapı ve işleyişe sahip olması gerekir. Bunun için madde ve insan kaynağının, verimliliği en üst düzeye getirecek biçimde yönetilmesi gerekir.
 
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı alanındaki hizmetlerimiz
 
 • İnsan kaynakları planlaması, organizasyonel şemaların oluşturulması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında İhtiyaç analizi gerçekleştirilmesi
 • İş analizi ve Yetkinliklerin Belirlenmesi
 • Seçme&Yerleştirme danışmanlığı
 • Performans yönetimi Sistemi Kurulması
 • Kariyer yönetimi için Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri
 • Konuya yönelik personel değerlendirme testlerinin uygulanması ve raporlanması
 
İK Yönetimi Süreçleri
 
Firmaların en büyük problemlerinden biri de insan kaynakları sisteminin yanlış, eksik veya şirket dinamiklerine uygun yapılanmamış olmasıdır. İnsan kaynakları sistemleri şirket içinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Yapı büyüdükçe sistem karmaşık bir hal alabilir. Bu da geçmişte işleyen sistemi de yetersiz bir hale getirmiş olabilir. Tüm sistemin re-organizasyonu ile firmanın daha çok rekabet edebilen, piyasada öne çıkan, pazara hâkimiyetini arttırmış ve en önemlisi bunun devamlılığını sağlayabilen bir yapıya kavuşacaktır.
 
Performans Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
 
Performans yönetimi; firmada çalışan bölüm ve bireylerin daha verimli hale gelmesini amaçlar. Bilgi, beceri, gerekli yeterlikler, çalışma ve geliştirme planları konusuyla ilgilenir. Amaçlara, koşullara, planlara, anlaşmaya ve geliştirme planlarına bağlı kalarak performansı sürekli olarak kontrol altında tutmaktadır. Biz şirket olarak, performans değerlendirme uygulamalarından rasyonel sonuçlar elde edebilmek için kendiişlerine en uygun olan bilimsel kriterlere göre oluşturulmuş performans değerlendirme sistemi geliştirerek firmalara uyguluyoruz.
 
Ücret Yönetimi Sisteminin Kurulması
 
Ücret çalışanın bakmakla yükümlü oldukları bireylerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için tek gelir kaynağıdır. Temel ihtiyaçların karşılanmasının yanında çalışanlar için ücretin saygınlık ve toplumsal statü sembolü olması bakımından sosyal anlamı ile önemli bir motivasyon aracı olması ve çalışanın işverenin kendisine verdiği değerin ölçüsü olarak görmesi açısından psikolojik anlamı bulunmaktadır. Çalışılan işyerinde etkin bir ücretlendirme sistemi yoksa çalışanların başarılarından ve motivasyonundan bahsetmek yersizdir. 
 
 
Ag Çevre Danışmanlık, İnsan Kaynakları Eğitimleri İle Şirketinize Çözüm Ortağı Oluyor. İnsan Kaynakları eğitimlerimiz istanbul avrupa yakası hadımköy, esenyurt, beylikdüzü, kıraç, ikitelli, bağcılar, silivri ve çatalca'da.. Ayrıca istanbul anadolu yakası tuzla, pendik, kartal, ümraniye, ataşehir ve maltepe'de.. Şirketimiz kocaeli, izmit, gebze, körfez ve dilovası'nda i.k eğitim hizmetlerine devam etmektedir.
 
Ag Çevre, İnsan kaynakları eğitimi ile şirketinizin yanında. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için...