Kurumsal

Atık Su Arıtma Sistemleri

ATKSU ARITMA
 
 
Atık Su Arıtma Hizmetlerimiz
 
Atık Su Arıtma
 
Evsel veya endüstriyel her türlü atık suyun alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak çevreye verilmesi veya bahçe sulama, proses suyu gibi amaçlarla tekrar kullanılması için gerekebilecek her türlü arıtma sisteminin tasarımı, imalatı veya inşası, montajı, test çalışmaları ile devreye alınması ya da işletilmesi hizmetlerinin tamamı veya bir kısmı sizlerin talebi doğrultusunda Ag Water tarafından en yüksek hizmet kalitesi hedefiyle sağlanmaktadır.
 
Arıtma teknolojileri çok geniş yelpazeye sahip olmakla beraber firmamızın uzmanlaştığı faaliyet alanları şunlardır;
 
Fiziksel Arıtma Sistemleri
 
 • Izgaralar
 • Kum Tutucular
 • Ön Çöktürme Havuzları
 • Yağ Ayırma Sistemleri
 
Kimyasal Arıtma Sistemleri
 
 • Kimyasal Oksidasyon
 • Kimyasal Çöktürme
 
ATKSU ARITMA 2
 
Biyolojik Arıtma Sistemleri
 
 • Havalı Arıtma Sistemleri
 • Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemleri
 • Ardışık Kesikli Biyolojik Arıtma Sistemleri
 • Membran Biyoreaktörler (MBR)
 • Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktörler (MBBR)
 • Sabit Yataklı Biyolojik Arıtma Sistemleri
 
Havasız Arıtma Sistemleri
 
 • UASB
 • Anaerobik Perdeli Reaktör
 
İleri Arıtma Sistemleri
 
 • Filtrasyon Sistemleri
 • Membran Prosesleri
 • Mikrofiltrasyon
 • Ultrafiltrasyo
 • Nanofiltrasyonn
 • Terz Osmos
 • Çamur Arıtma Sistemleri