Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Teklif İste Mevzuat

İşletmenizin İhtiyacı Olan ÇED Raporları ve ÇED Uygulamaları

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?
 
İşletmelerin ve sanayi tesislerinin gerçekleştirilmesi muhtemel olan projelerinin çevreye verebilecekleri olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde kullanılan, bakanlık tarafından belirlenen çalışmalardır.
 
 
 
Tesis projelerinin özellikle olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
 
Çed raporu uygulamaları, sanayi faaliyetlerinde ekonomik ve sosyal değer yaratan işletmelere engel olmaksızın çevre değerlerini, ekonomik politikalar karşısında korur.
 
Çed Süreclerin de, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili, tüm tarafların görüş, kaygı ve önerileri de dikkate alınarak çözümlenir.
 
Alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülerek, bakanlık kontrolünde ve Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yürütülür.
 
ÇED Yönetmeliğine tabi projeler/faaliyetler
 
 • Sanayi
 • Enerji
 • Ulaşım
 • Madencilik
 • Kimya
 • Petrokimya
 • İlaç ve atıklar    
 • Tarım
 • Orman
 • Su kültürü ve gıda,  
 • Altyapı ve kıyı yapıları
 • Turizm- konut
 
Ag Çevre DanışmanlıkÇevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli altyapı ve çalışmaları uzman ekibi ile yönetmektedir.
 
Süreç boyunca uyulacak idari, teknik usul ve esasları, projelerin inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi, denetlenmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemler gibi baştan sona kadar olan tüm faaliyetlerde işletmenize profesyonel çevre danışmanlık hizmeti sağlar.
 
Firmamız, gerçekleştirilmesi planlanan projelerinizin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan;
 
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuru Dosyası
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
 • Proje Tanıtım Dosyası
 • ÇED Gereksiz/Gerekli ÇED Olumsuz/Olumlu
 
Kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarına yardımcı olacak raporlamaları mevzuata uygun bir şekilde bakanlığın belirlemiş olduğu formatlarda işletmeniz adına yapmaktadır.
 
AG ÇevreÇED Yeterlilik Belgesi olan ve ÇED Raporu Hazırlama Yetkisine Sahip, Profesyonel bir Çevre Danışmanlık Şirketidir.
 
İstanbul Anadolu Yakası Tuzla, Pendik, Kartal, Kocaeli, Gebze, İzmit'te yer alan sanayi tesislerine hizmet vermektedir.
 
Ayrıntılı Bilgi ve ÇED Raporu çözümlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için,
 
 • (Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. bendine göre) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

 

 • “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu’nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır.

 

 • Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

 

 • ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır.

 

 • ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi faaliyetlere/projelere verilen “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faaliyete başlanması için gereklidir ancak yeterli değildir. Diğer bir deyişle, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.