Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

Teklif İste Mevzuat

Atık Suların Çevreye deşarjı için gereken ruhsat ve işlemler..

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Hizmetleri
Atık suların belirtilen sınır değerlere uymak koşulları ile İSKİ  Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği esaslarında yer alan İSKİ Kanalına her türlü evsel ve endüstriyel atık su deşarjında Deşarj İzni ve/veya GSM Görüşü alınmasını zorunlu kılmaktadır.
 
 
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) İçin Temin Edilmesi Gereken Belgeler
  •  Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belgeler (Bağlı olduğu İSKİ Şube Müdürlüğünden)
  • Arıtma tesisleri için mes'ul Mühendis sözleşmesi ve/veya 4 aylık çalışma belgesi.
  • AAB borcunun olmadığını gösterir belge (ilgili Ruhsat İl Müdürlüklerince verilecektir).
  • Vergi sicil numarası ile bağlı olduğu vergi dairesi.
  • Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
  • Tapu fotokopisi ve adres bilgileri (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
Ag ÇevreDeşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Hizmetleri ile işletmenizin zaman kaybetmeden faaliyetlerine başlaması/devam etmesi için uzman ekibi ile yanınızda. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için tıklayınız..
Deşarj kalite kontrol ruhsatı başvuru formu