Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

tehlikeli medde güvenlik danışmanlığı

 

 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (Tmgd )Nedir?
 
İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişilere denir.
 
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti / Hizmetleri
 
 • İşletmeler faaliyet konularına göre, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alıyor ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton (50) ve üstü miktarlarda işlem hacmine sahip olan,
 • Bu tehlikeli maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin,
 • Miktarına bakılmaksızın ADR/RID Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan işletmelerin,
 • Tehlikeli maddelerle iştigal eden taşıma sürecinde bulunan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin,
 
En az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren firmalardan Tmgd danışmanlığı hizmeti almakla yükümlüdürler.
 
Tmgd Danışmanlık Hizmetleri ile işletmeler iştigal konularına göre, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.
 
Tmgd ile ilgili yönetmelik ülkemizde 30.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
AG Çevre, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş profesyonel bir çevre danışmanlık şirketidir, sertifikalı uzman personelleri ile İstanbul’da tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren şirketler listesindedir.
 
(Tmgd)Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firmaları İstanbul
 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (Tmgd), İşletme veya tesisin çalışma düzenine uygun, yapılan işlerin zorunlulukları kapsamında optimum faaliyetlerin ve araçların kullanımını sağlayarak güvenli bir şekilde yönetimin sağlamaktadır.
 
Ayrıca Tmgd Danışmanı işletmelerde,
 
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları ve Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kurallarının hazırlanması
 • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması ve taşıma evrakları hazırlanması.
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar ve yolcuların taşınması ile ilgili çalışmalar.
 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması ve Elleçleme ve istifleme çalışmaları.
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri ve Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbir çalışmaları.
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma faaliyetleri
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler, trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme.
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
 • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması ve işletme için hazırlanacak yıllık raporlar.
 
Ag Çevre, Tmgd Danışmanlık Hizmetleri, İşletmenize, mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yapılır. Bu hizmetlerden aşağıdaki gibidir.
 
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında (ADR/RID) uluslararası anlaşmalara ve sözleşme hükümlerine uygunluğun takibi.
 • Tehlikeli maddelerin ilgili anlaşma hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye danışmanlık yapmak.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, ilgili kuruma elektronik ortamda sunmak.
 • Tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, taşınacak maddeye ilişkin ilgili uluslararası anlaşmada yer alan zorunluluklar ile uygunlukları belirlemek.
 • İşletmeye kullanacağı tehlikeli maddelerin taşınma araçları konusunda (satın alma, kiralama vb) danışmanlık yapmak.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili esasları belirleyerek uygunlukları sağlamak.
 • Tüm mevzuatların yakından takibi, güncelleme ve yapılan değişiklikler hakkında, çalışanlara yönelik eğitim vermek.
 • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması süreçlerinde her türlü kaza veya durum esnasında uygulanacak olan acil durum prosedürlerini oluşturmak, tedbirlerin alınmasını ve gerekli tatbikatları sağlamak.
 • İlgili mevzuatın ön gördüğü şekilde genel ve özel olarak, üçüncü tarafların çalıştırılmasına yönelik şartların uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışanlara yönelik, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlayarak, muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmalarını gerçekleştirmek.
 • Taşıma sırasında araçta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 • ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlamak ve planın uygulanmasını sağlamak.
 • Yapılan faaliyetlerle ilgili, eğitim, denetim ve kontrol gibi tüm işleri kayıt altına almak, kayıtları 5 yıl süre ile muhafaza ederek istenildiğinde ibraz etmek.
 • Denetlemelerle ilgili kayıtları tutmak.
 • İşletmede oluşan herhangi bir tehlikede, olumsuz durum bertaraf edilene kadar süreci titizlikle yöneterek, tüm aşamaları yetkili mercilere bildirmek.
 • Tehlikeli madde tanımına uyan ürünlerin, mevzuata uygun olarak işaretlenmesi, etiketlenmesi, paketlenmesi ve yüklenmesi ile ilgili talimat ve prosedürler oluşturmak.
 
Ag Çevre, işletmeniz adına gerekli olan tüm tmgd danışmanlık hizmeti sürecini titizlikle yürüterek mevzuata uygun, istenilen formatlarda uzman personeli ile gerçekleştirir.
 
 
Yıllık Faaliyet Raporu Onaylama Adımları İçin Lütfen Tıklayınız...
 
 
 
Şirketimiz halihazırda Tmgd tehlikeli madde güvenlik danışmanlık hizmetlerini İstanbul Avrupa yakası Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kıraç, İkitelli, Silivri ve Çatalca’da… İstanbul Anadolu yakası Tuzla, Pendik, Kartal, Ümraniye ve Kocaeli, izmit, gebze ve Dilovası sanayi ve organize sanayi bölgelerindeki işletmelere sunmaktadır.
 
Ceza Miktarları İçin Tıklayınız.